Dewi Poortier

Ik collecteer omdat

ik bij wil dragen aan wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC. Omdat ik het belangrijk vind dat er meer onderzoek komt naar hersen tumoren zodat meer mensen geholpen kunnen worden.

0 Donateurs
€ 0 Opgehaald
Stuur een Tikkie