Thumb 984fe32e3712a8c6c2510642f1075ce6f5784e66

Erasmus MC Foundation

Ik collecteer omdat

iedereen een gezonde toekomst verdient. Dankzij giften van donateurs maken wij, de Erasmus MC Foundation, veelbelovend wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC mogelijk. Samen met artsen en onderzoekers zetten wij ons in voor een gezonde toekomst. Voor iedereen.

Wil jij ook bijdragen? Je kunt hier gemakkelijk een donatie doen. Elke bijdrage is van groot belang voor onderzoek in het Erasmus MC.

Samen voor een gezonde toekomst

0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie